ABSOLUTA (COMPENSADA)

CLASIFICACIÓN FINAL ABSOLUTA CIRCUÍTO LARSA CORRE CON NÓS 2019:

  • Clasificación FINAL COMPENSADA do circuíto absoluto.
  • En cada carreira publicarase unha clasificación por xénero compensada en función da idade e distancia da proba.. 
    • Sumando os cinco mellores postos de cada atleta publicarase unha clasificación do circuíto compensada, aplicándose o mesmo criterio de desempate que na clasificación absoluta.