PROCEDEMENTO DEVOLUCIÓN DAS FIANZAS CHIPS VERDES CIRCUITO CORRE CON NÓS 2020

Feb 14, 2022

Debido a que pasou máis dun ano desde o inicio daquel circuíto, os procedementos automatizados de devolución (nas tarxetas de pago) non se poden empregar, polo tanto vémonos obrigados a crear un novo procedemento a través de transferencia bancaria:

Por tanto, todo/as aqueles/as participantes que teñan o CHIP VERDE da edición 2020 poderán devolvelo e recuperar a súa fianza de 5€ no procedendo do seguinte xeito:

 • Prazo de devolución dos CHIPS Verdes : ata el 12 de Marzo de 2022.
 • Lugar de entrega:  Tenda de deportes Intersport Obispo Aguirre, 3, 27002 Lugo
 • Una vez entregado deberán de contactar con CCNORTE:
  • Enviad un Email: consulta@championchipnorte.com
  • Asunto da mensaxe: FIANZA CHIP VERDE CCNOS2020
  • Corpo da mensaxe:
   • Nº de IBAN e TITULAR da Conta para facer a devolución.
   • Datos do/a dos/as participante/s:
    • Nº Dorsal
    • NIF
    • Apelidos
    • Nome
 • CCNORTE devolverá o importe da fianza (5€) nos seguintes 30 días na conta bancaria indicada (Concepto de la devolucion: “Devolución Fianza chip verde CCNOS 2020