CATEGORÍAS ADULTOS

  • Este circuíto será puntuable en cada carreira en función da clasificación por categorías. 
  • Para entrar na clasificación final deberá de participar polo menos en 5 das 6 probas que compoñen o circuíto para poder optar os premios finais para os/as tres primeiros/as de cada categoría. 
  • A puntuación alcanzada irá en función do posto categoría acadado en cada unha das probas: 1º-1 pto / 2º - 2 ptos / 3º - 3 ptos...... de xeito que a puntuación canto menor sexa significará mellor posición naclasificación individual. 
  • Se o/a atleta finaliza todas as probas descartará automaticamente o peor posto puntuando cos seus mellores cinco resultados acadados
  • LIGA LARSA CATEGORIAS ABSOLUTAS (en función do posto sexo acadado en cada unha das probas): 
    • CLASIFICACIÓN FINAL XERAL INDIVIDUAL FEMININA.
    •  CLASIFICACIÓN FINAL XERAL INDIVIDUAL MASCULINA